Testování Rozhodnutí

Technika návrhu testů bílé skříňky, při které jsou testovací případy navrhovány tak, aby došlo k provedení výstupů rozhodnutí.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term