Testowanie Decyzji

Białoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki testowe są projektowane tak, by sprawdzać wyniki decyzji.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term