Beslutningstesting

En strukturell (hvit boks) testdesignteknikk der testtilfeller blir konstruert for å utføre beslutningsresultater.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term