Situace Testování

Testovatelný aspekt komponenty nebo systému identifikovaný jako podklad pro testování.

Present in sylabi