Testbetingelse

En del av et testobjekt som kan bli verifisert av et eller flere testtilfeller, for eksempel en funksjon, transaksjon, kvalitetsegenskap eller strukturelement.

Present in sylabi

Original definition:  Testbetingelse @ISTQB Glossary