Wymaganie Testowe,2 Sytuacja Testowa

Testowalna własność modułu lub systemu zidentyfikowana jako podstawa do testowania.

Present in sylabi