Přetestování

Typ testování souvisejícího se změnami, který je prováděn po opravě defektu s cílem potvrdit, že selhání způsobené tímto defektem se již neobjeví.

Present in sylabi

Original definition:  Přetestování @ISTQB Glossary