Retesting

Testing som kjører det testtilfelle som feilet siste gang testen ble kjørt, for å kontrollere at en feil er rettet.

Present in sylabi

Original definition:  Retesting @ISTQB Glossary