Retestowanie

Rodzaj testu związanego ze zmianą przeprowadzonego po naprawieniu defektu w celu potwierdzenia, że awaria spowodowana przez ten defekt już nie występuje.

Present in sylabi

Original definition:  Retestowanie @ISTQB Glossary