Milník

Bod v časové ose projektu, ve kterém by měly být k dispozici (i přechodné) výstupy a výsledky, které jsou pro daný bod definovány.

Present in sylabi

Original definition:  Milník @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term