Mise Testování

Účel testování v rámci organizace, často zdokumentovaný jako součást politiky testování.

Present in sylabi

Original definition:  Mise Testování @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term