Metriky Chowova Pokrytí

Procento sekvencí N+1 přechodů, které jsou pokryty testovací sadou.

Present in sylabi