Falešně-Negativní Výsledek

Výsledek testu, který neodhalil přítomnost defektu, který je aktuálně přítomen v testovaném objektu.

Present in sylabi