Rezultat Fałszywie Zaliczony

Test, w którym nie zidentyfikowano obecności usterki występującej w testowanym obiekcie.

Present in sylabi