Estetičnost Uživatelského Rozhraní

Míra, do které umožňuje uživatelské rozhraní uživateli příjemnou a uspokojivou interakci.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term