Epos (Epic)

Větší uživatelský scénář, který nelze dodat v rámci jedné iterace, případně který je natolik rozsáhlý, že je možno jej rozdělit na menší uživatelské scénáře.

Present in sylabi

Original definition:  Epos (Epic) @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term