Attraktivitet

Programvareproduktets evne til å være attraktiv for brukeren.

Present in sylabi

Original definition:  Attraktivitet @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term