Estetikk I Brukergrensesnitt

I hvilken grad et brukergrensesnitt muliggjør behagelig og tilfredsstillende interaksjon for brukeren.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term