Estetyka Interfejsu Użytkownika

Stopień, w jakim interfejs użytkownika umożliwia przyjemną i satysfakcjonującą interakcję dla użytkownika.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term