Etický Hacker

Bezpečnostní tester, který používá hackerské postupy.

Present in sylabi

Original definition:  Etický Hacker @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term