Utvärderingsrapport

Ett dokument som sammanfattar resultaten av en utvärdering, d.v.s. slutsatser, rekommendationer och observationer.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term