Vurderingsrapport

et dokument som oppsummerer resultatene fra en vurdering, for eksempel konklusjoner, anbefalinger og funn.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term