Hodnotící Report

Dokument, který shrnuje výsledky hodnocení, např. závěry, doporučení a zjištění.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term