Raport Z Oceny

Dokument podsumowujący wyniki oceny, np. wnioski, zalecenia oraz ustalenia.

Present in sylabi

Original definition:  Raport Z Oceny @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term