Raport Testowy

Dokumentacja podsumowująca działania testowe i wyniki.

Present in sylabi

Original definition:  Raport Testowy @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term