Testrapport

Dokumentasjon som oppsummerer testaktiviteter og testresultater.

Present in sylabi

Original definition:  Testrapport @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term