Hodnotitel

Osoba, která vykonává hodnocení, kterýkoliv člen hodnotícího týmu.

Present in sylabi

Original definition:  Hodnotitel @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term