Virtuell Bruker

En simulering av aktiviteter utført i henhold til en bruksprofil.

Present in sylabi

Original definition:  Virtuell Bruker @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term