Underhållbarhet

Hur lätt en programvara kan modifieras för att rätta fel, tillgodose nya krav, underlätta framtida underhåll eller anpassa till förändrad miljö.

Present in sylabi

Original definition:  Underhållbarhet @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term