Udržovatelnost

Míra, s jakou může být komponenta nebo systém modifikován/a aktéry, kteří mají za úkol provádět údržbu.

Present in sylabi

Original definition:  Udržovatelnost @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term