Testfall

En samling indata, förutsättningar inför exekvering, förväntat resultat och sluttillstånd efter exekvering, som är framtagna för ett specifikt objekt eller testvillkor. Används för att verifiera uppfyllelsen av ett specifikt krav hos en utpekad programdel.

Present in sylabi

Original definition:  Testfall @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term