Myers-Briggs Type Indicator

Ett mått på psykologiska preferenser som representerar olika typer av människors personligheter och sätt att kommunicera.

Present in sylabi