Myers-Briggs Type Indicator

Indikator for psykologisk preferanse, representerer forskjellige personligheter og kommunikasjonsstiler.

Present in sylabi