Myersové-Briggsové Typologie Osobnosti (MBTI - Myers-Briggs Type Indicator)

Indikátor psychologické preference reprezentující různé osobnosti a komunikační styly osob.

Present in sylabi