Multipla Villkor

Två eller fler separata villkor som är sammankopplade med en logisk operator (AND, OR eller XOR), t.ex. "A>B AND C>1000".

Present in sylabi

Original definition:  Multipla Villkor @ISTQB Glossary