Sammensatt Betingelse

To eller flere enkle betingelser som er sammensatt ved hjelp av logiske operatorer (AND, OR eller XOR), for eksempel ?A>B AND C>1000?.

Present in sylabi