HUKI-Matris

En matris som beskriver olika rollers deltagandet i att slutföra uppgifter eller leveranser för ett projekt eller process. Det är särskilt användbart för att klargöra roller och ansvar. HUKI är en akronym som härrör från de fyra nyckelansvariga som används mest: Huvudansvarig, Utförare, Konsulteras och Informeras. (eng. RACI matrix)

Present in sylabi

Original definition:  HUKI-Matris @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term