RACI Mátrix

Egy olyan mátrix, amely a projekt, vagy a folyamat befejezéséhez szükséges különböző szerepkörök hozzájárulását mutatja meg. Különösen hasznos a szerepkörök és felelősségek tisztázásakor. A RACI egymozaikszó, amely a Responsible, Accountable, Consulted és Informed szavak kezdőbetűiből áll össze.

Present in sylabi

Original definition:  RACI Mátrix @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term