RACI-Matrise

En matrise som beskriver ulike rollers bidrag i forbindelse med oppgaver eller leveranser i et prosjekt eller en prosess, og som er spesielt nyttig for tydeliggjøring av roller og ansvar. RACI er et akronym avledet av de fire nøkkelroller: Responsible (Ansvarlig for et bidrag), Accountable (Ansvarlig overfor interessenter), Consulted (Forespurt), Informed (Informert). På norsk også kalt HUKI-matrise (Hovedansvar, Underrettes, Koordineres, Informeres).

Present in sylabi

Original definition:  RACI-Matrise @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term