Matryca Odpowiedzialności – Model RACI

Macierz przedstawiająca udział różnych ról w wykonywaniu zadań lub produktów w projekcie lub procesie. Jest ona szczególnie użyteczna w wyjaśnianiu ról i odpowiedzialności. RACI jest akronimem wyprowadzonym z czterech kluczowych najczęściej używanych odpowiedzialności: Odpowiedzialny (ang. Responsible), Rozliczany (ang. Accountable), Konsultowany (ang. Consulted) i Informowany (ang. Informed).

Present in sylabi

Recommend more content related to this term