MBT W Locie

Testowanie w oparciu o modele, zgodnie z którym przypadki testowe są generowane i od razu wykonywane.

Present in sylabi

Original definition:  MBT W Locie @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term