Online MBT

Přístup k testování založeného na modelu, při kterém jsou testovací případy generovány a prováděny současně.

Present in sylabi

Original definition:  Online MBT @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term