Gränsvärdesanalys

En black-box-testdesignteknik som används för att utveckla testfall som avser att testa gränsvärden.

Present in sylabi