Grænseværdianalyse

En black-box testteknik, hvor testcases designes baseret på grænseværdier.

Present in sylabi