Unit Testing

Úroveň testování, která se zaměřuje na jednotlivé hardwarové nebo softwarové komponenty.

Present in sylabi

Original definition:  Unit Testing @ISTQB Glossary