Testowanie Modułowe

Poziom testów, który koncentruje się na poszczególnych modułach sprzętowych lub programowych.

Present in sylabi