Enhetstesting

Test av individuelle programvarekomponenter

Present in sylabi

Original definition:  Enhetstesting @ISTQB Glossary