Stavový Diagram

Diagram, který znázorňuje stavy, ve kterých se komponenta nebo systém může nacházet. Dále ukazuje podmínky nebo okolnosti, které způsobují změnu a/nebo jsou důsledkem změny z jednoho stavu do jiného.

Present in sylabi

Original definition:  Stavový Diagram @ISTQB Glossary