Toestandsdiagram

Een diagram dat weergeeft welke toestanden een component of systeem kan aannemen en toont welke gebeurtenissen of omstandigheden kunnen leiden tot of resulteren in een toestandswijziging.

Present in sylabi

Original definition:  Toestandsdiagram @ISTQB Glossary