Pravděpodobnost

Odhadnutá pravděpodobnost, že se z rizika stane skutečný výsledek nebo událost.

Present in sylabi

Original definition:  Pravděpodobnost @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term