Pravděpodobnost

Odhadnutá pravděpodobnost, že se riziko skutečně projeví.

Present in sylabi

Original definition:  Pravděpodobnost @ISTQB Glossary